Witamy na stronie
Koła Łowieckiego "Czapla"
w Piątku
                            Darz Bór!
Podziękowania


Wesołych Świąt!


Życzenia

Polowanie wigilijne
W dniu 18 grudnia w naszym kole odbyło się spotkanie wigiljne poprzedzone tradycyjnym polowaniem. Zapraszamy do galerii (tutaj).
    

Zebranie członków KŁ "Czapla"

25 czerwca w budynku OSP w Piątku odbyło się walne zebranie członków KŁ "Czapla" w Piątku. Podczas zebrania podjęto stosowne uchwały. (Fotogaleria)
    

Trening strzelecki w Luszynie

W dniu 5 czerwca 2022roku w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska) odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, a także obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz obowiązkowe przystrzelenie broni kulowej. Fotogaleria.
    
Wesołego Alleluja!


Wesołych Świąt!


Szanowni Koledzy!

Szanowni Koledzy,
zmarła żona naszego Kolegi Janusza Lewandowskiego.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 grudnia (piątek) o godzinie 13.00 w miejscowości Sokołów (koło Gostynina).

Janusz, z powodu tragedii, która dotknęła Ciebie i całą Twoją Rodzinę, Zarząd KŁ "Czapla" w Piątku i jego Członkowie, składają Ci wyrazy głębokiego współczucia. Pamiętaj jednak, że zmarli odchodzą, ale pamięć o nich zostaje w sercach na wieki.
                                                             
                                                                              Zarząd i Członkowie KŁ "Czapla" w Piątku


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii!

 
    

Polowanie Hubertowskie
W dniu 18 października 2021 r. w naszym Kole odbyło się, zgodnie z tradycją, polowanie hubertowskie, na które przybyła liczna grupa myśliwych i naganiaczy. Polowanie przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Zakończyło się ogniskiem i tradycyjnym poczęstunkiem. O godzinie 15.00 w kaplicy w Konarzewie odbyła się msza hubertowska, w której uczetniczyły Władze MIasta Piątek z Burmistrzem Krzysztofem Lisieckim na czele, a także okoliczni mieszkańcy oraz myśliwi. 
Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" i jego członkowie dziękują księdzu dziekanowi, proboszczowi Parafii Św. Trójcy w Piątku, Stanisławowi Poniatowskiemu, za odprawienie mszy, a wszystkim gościom za przybycie. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii. (tutaj)
    

Coroczny trening strzelecki

W dniu 8 sierpnia 2021 roku w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska) odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, a także obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz obowiązkowe przystrzelenie broni kulowej. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.
  


ZAWIADOMIENIE!
Szanowni Koledzy,
Coroczny trening strzelecki w naszym kole odbędzie się 8 sierpnia (niedziela) na strzelnicy myśliwskiej w Luszynie. Zbiorka o godz. 9:00 na miejscu.
Strzelamy jak co roku 10 rzutów na trapie, śrut nie grubszy niż 2,5mm "6" i 10 przebiegów zająca, śrut nie grubszy niż 3,5mm "2". Dojazd i amunicja we własnym zakresie. Pobyt, przystrzelenie broni kulowej i rzutki opłacane z kasy kola. Przed treningiem odbędzie się szkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią na polowaniu i strzelnicy.
Proszę o niezawodne przybycie.
Darz bor Sekretarz - Radosław Palka
ZAWIADOMIENIE!

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!                  

                                                                                                           


Wesołych Świąt!    

Msza Hubertowska w Konarzewie
W niedzielę 8 listopada w kaplicy św. Huberta w Konarzewie odbyła się zaplanowana na ten dzień uroczysta Msza Hubertowska. W uroczystości uczestniczyli myśliwi z Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku, leśnicy oraz przedstawiciel władz miasta Piątek Burmistrz p. Krzysztof Lisiecki. Tegoroczne obchody święta patrona ludzi związanych z lasem - św. Huberta, odbyły się z ograniczoną ilością okolicznych mieszkańców oraz sympatyków naszego koła w związku z panującą pandemią i zaostrzonymi rygorami sanitarnymi. Wszystkim, którzy przybyli i uczestniczyli w tej uroczystości składamy serdeczne podziękowania z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór (galeria).
   

ZAWIADOMIENIE


Sprawdzian strzelecki
W dniu 9 sierpnia 2020 roku w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska) odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, a także obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz obowiązkowe przystrzelenie broni kulowej.


ZAWIADOMIENIE
Zakończenie sezonu polowań zbiorowych 2019/2020
W dniu 26 stycznia 2020 r. odbyło się zbiorowe polowanie kończące sezon 2019/2020. Św. Hubert obdarzył myśliwych piękną pogodą i wspaniałą atmosferą. W przerwach między pędzeniami kolega Jacek Wasiela serwował przygotowaną przez siebie pyszną grochówkę. (galeria)
      


Myśliwi podzielili się opłatkiem
Jak co roku myśliwi z naszego Koła podzielili się opłatkiem, życząc sobie Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności oraz łaskawości św. Huberta w nadchodzącym 2020 Roku. Ze względu na warunki pogodowe tegoroczne polowanie wigilijne nie odbyło się. Galeria
  


"Myśliwska paczka"
Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku, podobnie jak w ubiegłym roku, przekazał paczkę dla chłopca chorego na pęcherzycę. Zakupione zostały specjalistyczne środki opatrunkowe, artykuły pościelowe, słodycze i środki chemiczne. Paczkę przekazali Prezes Koła Waldemar Mrulewicz oraz skarbnik Andrzej Mikołajczyk. Galeria
   

Wesołych Świąt!


UWAGA! Korekta planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020.


Walne zebranie KŁ Czapla
15 sierpia odbyło się w miejscowości Witów nadzwyczajne walne zebranie członków KŁ "Czapla" w Piątku. Podczas zebrania, które odbyło się w przyjaznej atmosferze, podjęto stosowne uchwały. Ponadto zostały przypomniane zasady bezpiecznego posługiwania się bronią podczas polowań zbiorowych i indywidualnych. Po zebraniu rozpoczęto sezon polowań na ptactwo (fotogaleria).
      

Pamiątka z okazji jubileuszu
Z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia naszego Koła, otrzymaliśmy pamiątkę od zaprzyajaźnionego Koła Łowieckiego "Bażant" z Łęczycy. Dziękujemy!Nadzwyczajne walne zgromadzenie!
 

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór! 

Podziękowania 


Walne zebranie KŁ Czapla
8 czerwca odbyło się walne zebranie członków KŁ "Czapla" w Piątku. Podczas zebrania podjęto stosowne uchwały. (fotogaleria)
      

Kolejny raz na podium! 
Nasza drużyna w składzie:
Kol. Waldemar Mrulewicz,
Kol. Andrzej Mikołajczyk,
Kol. Radosław Pałka,
26 maja zdobyła III miejsce w Zawodach Okręgowych w Strzelaniach Myśliwskich Okręgu Łódzkiego PZŁ w klasie powszechnej oraz V miejsce w klasie otwartej. Gratulujemy!
      

Sprawdzian strzelecki w Luszynie
W dniu 25 maja 2019 roku w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska) odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, a także obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz obowiązkowe przystrzelenie broni kulowej. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.
   


ZAWIADOMIENIE! 
Zarząd Koła Łowieckiego „Czapla" w Piątku informuje, że w dniu 08.06.2019r. o godz. 14.00 w miejscowości Piątek ul. Rynek 16 (URZĄD GMINY) odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawcze członków i kandydatów koła. Ze względu na ważność spraw poruszanych podczas zebrania prosimy o niezawodne przybycie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności zarządu za ubiegły sezon.
6. Protokół Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium członkom zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Podjęcie uchwał walnego zgromadzenia.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!


ZAWIADOMIENIE!

Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku informuje, że w dniu 25.05.2019 r. (sobota) o godz. 9.00 w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska), odbędzie się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Po szkoleniu odbędzie się obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz obowiązkowe przystrzelanie broni kulowej. Dojazd na strzelnicę we własnym zakresie.
Wyjazd 8.30 spod stacji benzynowej Orlen w PIątku. Prosimy o niezawodne przybycie.

Sprawdzian strzelecki obejmował będzie następujące konkurencje:
- Trap (oś myślwiska) - 10 rzutków (5 ze stanowisk stojących i 5 z podchodu) (śrut nie grubszy niż 2,5 mm - 6)
- Zając - 10 przebiegów (po 5 w każdą stronę) (śrut nie grubszy niż 3,5 mm - 2).

Dodatkowo, dla chętnych, indywidulanie będzie możliwość treningu na pozostałych osiach.


Prosimy zaopatrzyć się w amunicję we własnym zakresie.
W prypadku nie przystąpienia do przystrzelenia broni kulowej i braku zaświadczenia o przystrzeleniu nie będą wydawane odstrzały na zwierzynę grubą.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz BórKŁ "Czapla" zajęło III miejsce!
Z przyjemnością informujemy, iż nasze koło zajęło III miejsce w XVIII Powiatowych Zawodach w Strzelaniu Myśliwskim Kół Powiatu Łęczyckiego w Pyszkowie. Serdecznie gratulujemy!
       
VIII Powiatowe Łowy na Lisy
W dniach 9-16 lutego odbyły się VIII Powiatowe Łowy na Lisa Powiatu Łęczyckiego. Nasze Koło, które jednocześnie było gospodarzem łowów oraz organizatorem uroczystego pokotu, zajęło IV miejsce. Najlepszym lisiarzom i kołom łowieckim wręczono pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.
     

"Myśliwska
paczka"
Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku po konsultacji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątku, uzyskał informację na temat najbardziej potrzebującej rodziny naszej gminy, której w dniu 22-12-2018 została przekazana "Myśliwska Paczka". Dla chłopca chorego na pęcherzycę, zostały zakupione specjalistyczne środki opatrunkowe, artykuły pościelowe, słodycze i środki chemiczne za łączną kwotę 1500 zł. W przekazaniu paczki towarzyszyła nam pani kierownik G.O.P.S w Piątku - Martyna Kacprzak.
      


Wesołych Świąt!


Polowanie hubertowskie
W dniu 4 listopada 2018 r. zgodnie z tradycją odbyło się w naszym Kole Polowanie Hubertowskie, które zakończyło się uroczystym pokotem. Królem polowania został kol. Zdzisław Ostaszewski. Po jego zakończeniu w kaplicy w Konarzewie odbyła się uroczysta Msza Św., w której uczestniczył Wójt Gminy Piątek Krzysztof Lisiecki z małżonką, myśliwi oraz mieszkańcy Konarzewa i okolicznych miejscowości. Po Mszy Św. Prezes Koła Waldemar Mrulewicz zaprosił wszystkich zgromadzonych na prawdziwą grochówkę myśliwską, kiełbaski pieczone na ognisku, bigos, które przygotował kol. Jacek Wasiela. (Fotogaleria)
      WYKAZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE 2018/2019
Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" informuje o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 

Wykaz polowań zbiorowych
Lp Data Miejsce polowania Obwód Rodzaj zwierzyny Prowadzący Uwagi
1 04.11.18 Witów, Gieczno 42 zając, lis, dzik Łowczy Hubert
2 25.11.18 Jasionna, Oszkowice 29 zając, lis, dzik Łowczy  
3 09.12.18 Rogóźno, Kwilno 42 zając, lis, dzik Łowczy  
4 23.12.18 Sułkowice 29, 42 zając, lis, dzik Łowczy Wigilia

Od 04.11.18 do 31.01.19 w pozostałe soboty, niedziele i dni świąteczne na terenie obwodów 29 i 42 będą organizowane polowania zbiorowe na dziki i drapieżniki. Po 31.01.19 do 31.03.19 na drapieżniki.
UWAGA!:
1. Godziny zbiórek przed polowaniem (CPN Orlen w Piątku):
- polowanie na zające - 7.00 (obowiązkowo z naganiaczem)
- pozostałe polowania - 8.00.
Polowanie może być odwołane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2. Wysokość składki członkowskiej na rok 2019 wynosi:
- składka normalna - 363,00 zł (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)
- składka ulgowa - 203,00 zł ( w tym ubezpieczenie 43,00 zł).
Płatne do 30.11.2018 u Skarbnika Koła.
XII Powiatowe Obchody Dnia Św. Huberta
W dniu 13 września odbyły się XII Powiatowe Obchody Dnia Św. Huberta, w których wzięło udział również nasze Koło. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (zdjęcia dzięki uprzejmości Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy).
      

Działalność edukacyjna myśliwych KL "Czapla" w Piątku

Czy pożegnanie lata musi być smutne? Nie, jeżeli połączymy przyjemne z pożytecznym.
21 września 2018 r. myśliwi z KL "Czapla" w Piątku po raz kolejny spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie. Tym razem na terenie lasu w Witowie odbyło się spotkanie edukacyjne połączone z imprezą plenerową "Pożegnanie lata". Podczas zajęć, które przeprowadzili Waldemar Mrulewicz, prezes KL "Czapla" w Piątku oraz Janusz Lewandowski, leśniczy z Leśnictwa Gieczno, członek KL "czapla" w Piątku, dzieci dowiedziały się wiele ciekawych informacji o lesie i jego dzikich mieszkańcach. Poznały rolę myśliwego w ochronie przyrody i zwierząt oraz zasady bezpieczeństwa, które należy zachować podczas pobytu w lesie.
Na zakończenie uczniowie posilili się kiełbaskami pieczonymi przy wspólnym ognisku. Każdy uczestnik zajęć otrzymał upominek sponsorowany przez Nadleśnictwo Grotniki, a do szkolnej biblioteki przekazano materiały edukacyjne. W spotkaniu uczestniczyło 71 uczniów. (Galeria)
     
 
   
Zebranie inaugurujące sezon polowań na ptactwo

W dniu 15 sierpnia odbyło się w naszym kole zebranie inaugurujące rozpoczęcie sezonu polowań na ptactwo. Na początku spotkania prezes koła, kol. Waldemar Mrulewicz, przypomniał zasady bezpieczeństwa obowiązujące na polowaniach. Następnie omówił zasady bioasekuracji ASF. Nie pominięto też 95 rocznicy powstania PZŁ, omawiając po krótce jego historię. Na koniec zebrania łowczy, kol. Jan Walczak, rozdał wszystkim obecnym upoważnienia do wykonywania polowań indywidualnych (Galeria).

      

Sprawdzian strzelecki w Luszynie

 
W dniu 20 maja 2018 roku w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska) odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, a także obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz obowiązkowe przystrzelenie broni kulowej. Ponadto Zarząd KŁ "Czapla" zapewnił także dla wszystkich suchy prowiant, owoce i napoje. (Galeria)
      

Walne zgromadzenie KŁ "Czapla"
28 kwietnia odbyło się walne zebranie członków KŁ "Czapla" w Piątku. Podczas zebrania, które odbyło się w przyjaznej atmosferze, podjęto stosowne uchwały. Po jego zakończeniu wszyscy mogli skosztować poczęstunku przygotowanego przez kolegę Jacka Wasielę. (Galeria)
     


ZAWIADOMIENIE!

Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku informuje, że w dniu 28.04.2018 r. o godz. 14.00 w miejscowości Piątek ul. Rynek 16 (URZĄD GMINY) odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków i kandydatów koła. Ze względu na ważność spraw poruszanych podczas zebrania prosimy o niezawodne przybycie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności zarządu za ubiegły sezon.
6. Protokól Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium członkom zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny.
9. Zgłaszanie kandydatów na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów.
10. Wybór komisji skrutacyjnej.
11. Głosowania i ogłoszenie wyników przez kimisję skrutacyjną.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
13. Podjęcie uchwał walnego zgromadzenia.
14. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Z myśliwskim  pozdrowieniem
Darz Bór!

VII Powiatowe Łowy na Lisa w Łęce

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.
      


Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Czernikowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernikowie wykonali i przekazali na rzecz Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku przepiękne karmniki dla ptaków zamieszkujących nasz rejon. W ramach podziękowania w dniu 13 stycznia 2018 r Prezes koła Waldemar Mrulewicz, poprowadził zajęcia edukacyjne na temat dokarmiania i warunków bytowania ptactwa w naszym kraju, a dla dzieci zostały ufundowane nagrody.
W imieniu członów Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku bardzo dziękujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom Szkoły Podstawowej w Czernikowie za długoletnią współpracę
(fotogaleria).
Darz Bór.
      


Polowanie wigilijne
Wigiline polowanie to jedna z piękniejszych tradycji myśliwskich, a zarazem jedno z najbardziej uroczystych wydarzeń. Polowanie to wiąże się nie tylko ze spotkaniem myśliwych. To także z kultywowanie pięknej tradycji dzielenia się opłatkiem, nie tylko przez brać myśliwską między sobą, ale także ze zwierzyną, poprzez zaniesienia opłatka do paśników. Polowanie w naszym Kole odbyło się 17 grudnia, a jego królem został kolega Robert Garus. Po polowaniu wszyscy jego uczestnicy podzielili się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia oraz zasiedli przy wigilijnym stole. Zapraszamy do obejrzenia galerii (tutaj).

      

Polowanie hubertowskie

Zgodnie z tradycją łowiecką Dzień św. Huberta jest okazją do tzw. hubertowin, czyli polowania zbiorowego. Polowanie w naszym Kole odbyło się 5 listopada 2017 r. Wzięło w nim udział 20 myśliwych i 15 naganiaczy. Tego dnia został przyjęty do Koła i złożył uroczyste ślubowanie kol. Wiesław Domińczyk. Łowy przebiegały w miłej i wesołej atmosferze i zostały zakończone Mszą Świętą w Kapliczce św. Huberta w Konarzewie. Mszę celebrował ks. Dziekan Stanisław Poniatowski. Oprócz myśliwych uczestniczyli w niej Wójt Gminy Piątek Krzysztof Lisiecki z małżonką, parafianie, sympatycy łowiectwa oraz mieszkańcy Konarzewa i okolicznych wsi. Po zakończonej Mszy wszyscy udali się na tradycyjny myśliwski poczęstunek (fotogaleria).
      


Wykaz polowań


XI Hubertus  Łęczycki

W dniu 9 października 2017 r. KŁ Czapla wzięło udział w XI Hubertusie Łęczyckim. Zapraszamy do obejrzenia galerii (tutaj)
      Walne zebranie KŁ Czapla
30 września odbyło się walne zebranie członków KŁ "Czapla" w Piątku. Podczas zebrania, które odbyło się w przyjaznej atmosferze, podjęto stosowne uchwały.(Galeria: tutaj)
      


ZawiadomienieMsza Rocznicowa w Konarzewie

W dniu 14 sierpnia w kaplicy św. Huberta w Konarzewie odbyła się Msza Święta Rocznicowa w intencji "O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Konarzewa i braci myśliwskiej Koła Łowieckiego CZAPLA z Piątku. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.(tutaj)


Zaproszenie
W dniu 14.08.2017 o godz.18.00 odbędzie się Msza Rocznicowa przy kapliczce w Konarzewie w intencji "O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Konarzewa i braci myśliwskiej Koła Łowieckiego CZAPLA z Piątku". Wszystkich myśliwych z rodzinami zapraszamy.

Zarząd Koła Myśliwskiego"CZAPLA"

Po mszy zostaną wydane indywidualne upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego i ustalenie terminu pierwszego polowania na ptactwo dla myśliwych,którzy odbyli sprawdzian strzelecki i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniach.

Darz Bór.Kolejny raz na podium! Brawo!
Nasza drużyna w składzie:
Kol. Waldemar Mrulewicz,
Kol. Andrzej Mikołajczyk, 
Kol. Radosław Pałka,
zdobyła III miejsce w Zawodach Okręgowych w Strzelaniach Myśliwskich Okręgu Łódzkiego PZŁ
w klasie powszechnej. Gratulujemy!
   Szkolenie w Luszynie
W dniu 20 maja 2017 roku w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska) odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, a także obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz obowiązkowe przystrzelenie broni kulowej. Ponadto dla chętnych obdył się indywidualny trening na pozostałych osiach.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (tutaj).
    
ZAWIADOMIENIE!

Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku informuje, że w dniu 20.05.2017 r. (sobota) o godz.12.30, w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska), odbędzie się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Po szkoleniu odbędzie się obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz obowiązkowe przystrzelanie broni kulowej. Dojazd na strzelnicę we własnym zakresie. Wyjazd 11.30 spod stacji benzynowej Orlen w Piątku. Prosimy o niezawodne przybycie.
Sprawdzian strzelecki obejmował będzie następujące konkurencje:
- Trap (oś myśliwska) - 10 rzutków (5 ze stanowisk stojących i 5 z podchodu) (śrut nie grubszy niż 2,5 mm - 6)
- Zając - 10 przebiegów (po 5 w każdą stronę) (śrut nie grubszy niż 3,5 mm - 2).

Dodatkowo, dla chętnych, indywidualnie będzie możliwość treningu na pozostałych osiach.
Prosimy zaopatrzyć się w amunicję we własnym zakresie.
W przypadku nie przystąpienia do przystrzelenia broni kulowej i braku zaświadczenia o przystrzeleniu nie będą wydawane odstrzały na zwierzynę grubą.


Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!
Waldemar Mrulewicz
Prezes Zarządu KŁ "Czapla" w PiątkuWalne zebranie KŁ "Czapla"
29 kwietnia odbyło się walne zebranie członków KŁ "Czapla" w Piątku. Podczas zebrania, które odbyło się w przyjaznej atmosferze, podjęto stosowne uchwały. Po jego zakończeniu wszyscy mogli skosztować poczęstunku przygotowanego przez kolegę Jacka Wasielę. (tutaj)
      


UWAGA!: Proszę zabrać ze sobą pozwolenie na broń oraz legitymację PZŁ.VI Powiatowe Łowy na Lisa
Zapraszamy do obejrzenia galerii (tutaj)

      


Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne w SP w Piątku
10 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się zajęcia przyrodniczo - ekologiczne pt. "W lesie". Poprowadził je Prezes Koła Waldemar Mrulewicz. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii (tutaj).
      


Polowanie wigilijne oraz WIgilia w
Kole Łowieckim "Czapla" w Piątku

Wigiline polowanie to jedna z piękniejszych tradycji myśliwskich, a zarazem jedno z najbardziej uroczystych wydarzeń. Polowanie to wiąże się nie tylko ze spotkaniem myśliwych. To także z kultywowanie pięknej tradycji dzielenia się opłatkiem, nie tylko przez brać myśliwską między sobą, ale także ze zwierzyną, poprzez zaniesienia opłatka do paśników.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z polowania wigilijnego oraz Wigilii, które to odbyły się 18 grudnia 2016 r. tutaj
  
Polowanie hubertowskie
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
   

Zbiórka karmy dla zwierząt leśnych
19 października w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku oraz Szkole Podstawowej w Czernikowie odbyła się zbiórka karmy dla zwierząt leśnych. Uczniowie wraz z rodzicami dostarczyli worki z sianem, słodkie buraki, marchew, ziemniaki, kukurydzę, ziarna zbóż, dynie i kapusty. Młodsi zbierali w parkach żołędzie, i kasztany, żeby obdarować nimi dziki. Wszystkie produkty zostały przez myśliwych załadowane na ciągnik i przewiezione do magazynu, gdzie w odpowiednich warunkach poczekają na zimę.
W imieniu Organizatorów akcji dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się w przedsięwzięcie.

    Msza Hubertowska w KonarzewieWykaz polowań zbiorowych w sezonie 2016/2017

X Powiatowe Obchody Dnia Św. Huberta
1 października obchodzono w Łęczycy już po raz dziesiąty Dzień Św. Huberta. Również Koło Łowieckie „Czapla" wzięło udział w tych obchodach. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (tutaj)

      

Uroczyste poświęcenie kapliczki św. Huberta w Konarzewie
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (tutaj)
 
    

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Lowieckiego "Czapla" w Piątku zawiadamia, że sezon 2016/17 na zwierzynę drobną rozpoznie się 13 sierpnia (sobota) polowaniem na kaczki. Zbiórka odbędzie się o godz. 6.00 w Piekarach. W jej trakcie zostaną omówione sprawy bieżące oraz będą rozdane upoważnienia do wykonywania polowań indywidualnych.Szkolenie oraz sprawdzian strzelecki w Luszynie

W dniu 19 czerwca w miejscowości Luszyn odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią oraz sprawdzian strzelecki wraz z obowiązkowym przystrzelaniem broni kulowej.  

                              
      

ZAWIADOMIENIE!

Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku informuje, że w dniu 19.06.2015 r. o godz. 9.00, w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska), odbędzie się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Po szkoleniu odbędzie się obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz obowiązkowe przystrzelanie broni kulowej. Dojazd na strzelnicę we własnym zakresie. Wyjazd 8.00 spod stacji benzynowej w Piątku. Prosimy o niezawodne przybycie.

Sprawdzian strzelecki obejmował będzie następujące konkurencje:
- Trap (oś myślwiska) - 10 rzutków (5 ze stanowisk stojących i 5 z podchodu) (śrut nie grubszy niż 2,5 mm - 6)
- Zając - 10 przebiegów (po 5 w każdą stronę) (śrut nie grubszy niż 3,5 mm - 2).
Dodatkowo, dla chętnych, indywidulanie będzie możliwość treningu na pozostałych osiach.


Prosimy zaopatrzyć się w amunicję we własnym zakresie.

W prypadku nie przystąpienia do przystrzelenia broni kulowej i braku zaświadczenia o przystrzeleniu nie będą wydawane odstrzały na zwierzynę grubą.

                                                                     Z myślwiskim pozdrowieniem

                                                                                 Darz Bór!
                                                                         Waldemar Mrulewicz
                                                              Prezes Zarządu KŁ "Czapla" w Piątku

Drugie miejsce dla KŁ "Czapla" w Piątku!

W dniu 29 maja 2016 roku na strzelnicy myślwiskiej w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się Zawody Okręgowe 
w Strzelaniach Myśliwskich Okręgu łódzkiego. 
Sędzią głównym został kol. Marian Paternoga. Otwarcia zawodów w imieniu Okręgowej Rady Łowieckiej dokonał Prezes Andrzej Sontag, w imieniu Zarządu Okręgowego - Łowczy Okręgowy Przemysław Kobacki, natomiast w imieniu Komisji Strzeleckiej - Przewodniczący Waldemar Mrulewicz.
Drużynowo w klasie powszechnej nasze koło w składzie: Andrzej Mikołajczyk, Waldemar Mrulewicz, Radosław Pałka, zajęło drugie miejsce, uzyskując 1061/1500 pkt. 
Nasze gratulacje!
        


Walne zgromadzenie KŁ "Czapla" w Piątku.

W dniu 7 maja 2016 roku odbyło się walne zgromadzenie KŁ "Czapla" w Piątku. Rozpatrzono wszystkie punkty porządku zebrania oraz udzielono absolutorium Zarządowi Koła.
      

Kolega Robert Garus z uprawnieniami selekcjonerskimi
Po odbytym kursie i pomyślnym zdaniu egzaminu w dniu 22 kwietnia 2016 roku, nasz kolega Robert Garus, uzyskał uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania na zwierzynę płową. Serdeczne gratulacje!


Nasi Koledzy z legitymacją!

W dniu 2 kwietnia 2016 roku Kol. Mariusz Mrulewicz oraz Kol. Andrzej Mikołajczyk uzyskali uprawnienia i legitymację: sędzia i instruktor strzelectwa myślwiskiego Polskiego Związku Łowieckiego. Gratulujemy!


V Powiatowe Łowy na Lisa
W niedzielę 24 stycznia 2016 r. na terenie Pałacu w Walewicach odbyło się uroczyste podsumowanie V Powiatowych Łowów na Lisa zorganizowanych w dniach 22-24 stycznia. W uroczystościach udział wzięli: Jacek Rogoziński – Wójt Gminy Łęczyca, Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia, Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Piotr Jabłoński ze Starostwa Powiatowego w Łęczycy , a także myśliwi z 11 kół łowieckich.

Na pokocie ułożono 164 lisy oraz dwa jenoty i jedną kunę. Myśliwi z naszego koła mogli się pochwalić 12 pozyskanymi lisami, zajmując ostatecznie 7 miejsce.

Uroczystość zakończyła się wspólną biesiadą we wnętrzach pałacu.
   


Polowanie wigilijne w KŁ "Czapla" w Piątku
W dniu 20.12.2015 r. odbyło się polowanie wigilijne, podczas którego Koledzy Jan Walczak i Władysław Piechuta strzelili po jednym zającu. Po uroczystym pokocie odbyła się wspólna biesiada, na której myśliwi połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. W tym przedświątecznym dniu prezes koła Waldemar Mrulewicz życzył zgromadzonym wszelkiej pomyślności zarówno w Rodzinie jak i na niwie łowieckiej.

 

Oświadczenie właściciela/dzierżawcy gruntu
W związku z uchwałą nr 7/2006 § 6 walnego zgromadzenia KŁ Czapla w Piątku:
Budowa urządzenia łowieckiego do wykonywania polowania indywidualnego (ambona, zwyżka, wysiadka) oraz organizacja nęcisk dozwolona jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela gruntu oraz pisemnego zatwierdzenia miejsca przez łowczego koła.

Chęć budowy urządzenia łowieckiego należy zgłaszać do łowczego wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem.

Oświadczenie do pobrania   


Wymiana legitymacji członkowskiej PZŁ!

W związku z wdrożeniem procedury wymiany legitymacji członkowskiej PZŁ prosimy wszystkich myśliwych o dostarczenie do sekretarza zdjęcia (typowego do dowodu osobistego) oraz wypełnionej ankiety.
Pobierz ankietę    

Polowanie hubertowskie
Zgodnie z tradycją łowiecką Dzień św. Huberta jest okazją do tzw. hubertowin, czyli polowania zbiorowego. Polowanie hubertowskie odbyło się w naszym kole 22 listopada. Wzięło w nim udział 23 myśliwych i 11 naganiaczy. Mimo swojego święta Patron nie darzył myśliwym. Nie przeszkodziło to jednak w tym, by łowy przebiegały w miłej i wesołej atmosferze i zostały zakończone wspólną biesiadą.
   

WAŻNE! Polowanie hubertowskie 22 listopada!
Drodzy Koledzy!
Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku informuje, iż w dniu 22 listopada 2015 r. odbędzie się polowanie hubertowskie. Zbiórka o godzinie 7.00 przy stacji benzynowej w Piątku.
Darz Bór!


WAŻNE! Polowanie hubertowskie zostało odwołane!

Drodzy Koledzy!

Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku informuje, że w związku z prognozowanymi na 15 listopada 2015 r. silnym wiatrem oraz ulewnymi opadami deszczu, polowanie hubertowskie zaplanowane na ten dzień nie odbędzie się. O nowym terminie polowania członkowie KŁ "Czapla" zostaną poinformowani telefonicznie.
Darz Bór!

Zmiana terminu polowania hubertowskiego!

Drodzy Koledzy!

Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku informuje, że w związku z zaplanowanymi w dniach 6-8 listopada zawodami psich zaprzęgów, polowanie hubertowskie zostaje przełożone na 15 listopada 2015 r.
Darz Bór!


Koło Łowieckie "Czapla" podczas obchodów Dnia św. Huberta w Łęczycy

3 października obchodzono w Łęczycy po raz dziewiąty Dzień św. Huberta. Z tej okazji do Królewskiego Miasta przybyli myśliwi, leśnicy, hodowcy i właściciele psów myśliwskich, kluby jeździeckie, łucznicy oraz sympatycy myślistwa, leśnictwa, jeździectwa i muzyki myśliwskiej. Również Koło Łowieckie „Czapla" wzięło udział w tych obchodach. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
     Hubertus 2015
W dniu 3 października w Łęczycy odbędą się obchody Dnia św. Huberta. Uroczystości tradycyjnie rozpocznie msza św. w kościele ojców bernardynów o godz. 9.00. Po mszy wszyscy przemaszerują na plac T. Kościuszki, gdzie oficjalnie rozpocznie się świętowanie.
Szczegółowy program tutaj.

Sezon polowań rozpoczęty!

W dniu 15 sierpnia ropozczęłliśmy nowy sezon łowiecki.
 

Walne zebranie członków Koła Łowieckiego "Czapla" w
Piątku.
W dniu 9 sierpnia 2015 roku w miejscowości Luszyn, odbyło się walne zgromadzenie członków Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku połączone ze sprawdzianem strzeleckim.
   


ZAWIADOMIENIE


Walne zgromadzenie KŁ "Czapla"

W dniu 25 kwietnia odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze koła łowieckiego „CZAPLA" w Piątku. W walnym zgromadzeniu udział wzięło 22 członków. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu koła za okres sprawozdawczy oraz podjęło stosowne uchwały. Uchwalono między innymi budżet i plan działalności koła na nowy sezon.
Do nowych organów koła weszli:
Zarząd Koła:
Prezes Zarządu – Kol. Waldemar Mrulewicz,
Łowczy – Kol. Krzysztof Augustyniak,
Łowczy Terenowy – Kol. Jan Walczak,
Skarbnik – Kol. Andrzej Mikołajczyk,
Sekretarz – Kol. Radosław Pałka.
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący KR - Kol. Zdzisław Ostaszewski,

oraz członkowie KR:
Janusz Lewandowski,
Marek Kielanowicz.
Na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ wybrano Kol. Waldemara Mrulewicza.
Kol. Włodzimierz Pałka za swoją długoletnią pracę w funkcji Skarbnika otrzymał podziękowania i gratulacje od wszystkich członków. Dodatkowo Prezes zarządu, w imieniu członków koła łowieckiego „CZAPLA" w Piątku, wręczył mu pamiątkowy dyplom z podziękowaniami.

   


Nowy członek KŁ
"Czapla"

Dnia 1 kwietnia w szeregi naszego koła został przyjęty kolega Marian Pawęzka (w PZŁ od 1993 roku).
                                                         
fot. Archiwum prywatne

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku informuje, że w dniu 25 kwietnia 2015 roku o godz. 13.00 w miejscowości Piątek, ul. Rynek 16 (URZĄD GMINY) odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze członków i kandydatów koła. Ze względu na ważność spraw poruszanych podczas zebrania prosimy o niezawdone przybycie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności zarządu za ubiegły sezon.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium członkom zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny.
9. Zgłaszanie kandydatów do zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz delegatów na OZD.
10. Wybór komisji skrutacyjnej.
11. Głosowania i ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
13. Podjęcie uchwał walnego zgromadzenia.
14. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.


                                                       Z myśliwskim pozdrowieniem
                                                                     Darz Bór!
                                                            Waldemar Mrulewicz
IV Powiatowe Łowy na Lisy
W dniach 13-15 luty 2015 odbyły się IV Powiatowe Łowy na Lisy. W imprezie uczestniczyło 13 kół łowieckich. Nasze koło zajęło VII miejsce. Na pokocie było 99 lisów (4 strzelone przez myśliwych z naszego koła, w tym 2 psy i 2 liszki) i jedna kuna. Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 15.30 od powitania zaproszonych gości i wręczenia okolicznościowych statuetek i nagród dla Kół. Po części oficjalnej zziębniętych myśliwych i gości zaproszono do budynku OSP w Świnicach Warckich na myśliwską biesiadę. Czas szybko i przyjemnie upłynął, a rozmów o łowach i kniei nie było końca.

Do zobaczenia za rok. Darz Bór
!

   

Polowanie oraz spotkanie wigilijne w KŁ "Czapla"

W dniu 21 grudnia 2014 odbyło się polowanie wigilijne, podczas którego Zdzisław Ostaszewski strzelił dublet dzików, zostając tym samym królem polowania. Po uroczystym pokocie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków KŁ "Czapla". Prezes Koła Waldemar Mrulewicz, życzył myśliwym wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym i na łowieckiej niwie.
   

Polowanie hubertowskie - 9 listopada 2014 r.

W dniu 9 listopada 2014 roku odbyło się polowanie hubertowskie. Św. Hubert darzył myśliwym. Królami polowania zostali Janusz Augustyniak i Robert Garus, a wicekrólem Krzysztof Augustyniak. W tym uroczystym dniu ślubowanie myśliwskie złożył Jacek Wasiela w asyscie swojego opiekuna. Po uroczystym pokocie nadszedł czas tradycyjnej, myśliwskiej biesiady.

   

Wykaz polowań zbiorowych w sezonie 2014/2015
Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" informuje o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2014/2015.


Reintrodukcja kuropatwy
KŁ "Czapla" pozyskało 100 kuropatw, które wypuszczone zostały w obwodach nr 29 i 42 (w każdym po 50 sztuk).

   

Walne zgromadzenie KŁ "Czapla" oraz sprawdzian strzelecki w Luszynie
W dniu 10 sierpnia 2014 r. w Luszynie odbyło się walne zgromadzenie członków i kandydatów Koła Łowieckiego "Czapla". Podczas zebrania podjęto stosowne uchwały.

   

Więcej zdjęć.

Po zebraniu walnym, na strzelnicy w Luszynie odbył się sprawdzian strzelecki członków KŁ Czapla oraz przystrzeliwanie broni kulowej.

   
Więcej zdjęć.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Łowieckiego „Czapla" w Piątku informuje, że w dniu 10.08.2014r. o godz. 10.00, w miejscowości Luszyn (strzelnica myśliwska), odbędzie się walne zgromadzenie członków i kandydatów koła, połączone ze szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Po zebraniu odbędzie się obowiązkowy sprawdzian strzelecki oraz przystrzelanie broni kulowej. Dojazd na strzelnice we własnym zakresie. Wyjazd 9.00 spod stacji benzynowej Orlen w Piątku. Ze względu na ważność spraw poruszanych podczas zebrania prosimy o niezawodne przybycie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej.
6. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał walnego zgromadzenia.
10. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.
Sprawdzian strzelecki obejmował będzie następujące konkurencje:
- Trap (oś myśliwska) - 10 rzutków ze stanowisk stojących (śrut nie grubszy niż 2,5mm - 6)
- Zając - 10 przebiegów (po 5 w każdą stronę) (śrut nie grubszy niż 3,5mm - 2).
Dodatkowo, dla chętnych, indywidualnie będzie możliwość treningu na pozostałych osiach.
Prosimy zaopatrzyć się w amunicję we własnym zakresie.

                                                                        Z myśliwskim pozdrowieniem
                                                                                        Darz Bór!


III miejsce KŁ "Czapla" w zawodach strzeleckich
W dniu 29 czerwca 2014 roku w Łodzi odbyły się Zawody Okręgowe w Strzelaniach Myśliwskich Okręgu Łódzkiego PZŁ. Wśród uczestników nie zabrakło także naszych Kolegów w składzie: Waldemar Mrulewicz, Andrzej Mikołajczyk i Radosław Pałka, którzy w ostatecznym rozrachunku zajęli III miejsce z wynikiem 1030/1500 pkt. Gratulujemy!


   

Nowe urządzenie łowieckie w naszym Kole
W celu sprawnego wykonywania zadań gospodarki łowieckiej KŁ „Czapla" posiada własne urządzenia łowieckie, które podnoszą bezpieczeństwo podczas polowań lub służą do dokarmiania zwierzyny. Dlatego na bieżąco wykonywane są niezbędne remonty już istniejących urządzeń i budowane są nowe.Walne zgromadzenie KŁ "Czapla"
W dniu 26 kwietnia odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze członków i kandydatów Koła Łowieckiego "Czapla". Podczas zebrania podjęto stosowne uchwały.

  


Wiosna w łowisku

Wiosna jest okresem kiedy las budzi się do życia, wokoło widać dużo zieleni, słychać śpiew ptaków. Wraz z nadejściem wiosny w naszym łowisku przeprowadzono szereg prac związanych ze sprzątaniem paśników i przeglądem urządzeń łowieckich. Rozpoczął się także nowy sezon łowiecki. Wszystkim myśliwym życzymy Darz Bór!
Zapraszamy do obejrzenia wiosennych zdjęć z łowiska.

   

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Łowieckiego "Czapla" w Piątku, informuje, że w dniu 26.04.2014 roku o godzinie 14.00 w miejscowości Piątek, ul. Rynek 16 (Urząd Gminy) odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawcze członków i kandydatów koła. Ze względu na ważność spraw poruszanych podczas zebrania prosimy o niezawodne przybycie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności zarządu za ubiegły sezon.
6. Protokól Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium członkom zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Przedtsawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Podjęcie uchwał walnego zgromadzenia.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

                                                                    Z myśliwskim pozdrowieniem
                                                                                       Darz Bór!
                                                                              Krzysztof Augustyniak
                                                                     Łowczy Koła Łowieckiego "Czapla"


Odznaczenia łowieckie dla członków KŁ "Czapla"
12 lutego 2014
roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia osobom i kołom łowieckim. Wśród nich znaleźli się:


Włodzimierz Pałka - Złoty Medal Zasługi Łowieckiej,
Jan Walczak - Złoty Medal Zasługi Łowieckiej,
Waldemar Mrulewicz - Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej,
Zdzisław Ostaszewski - Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej,
Krzysztof Augustyniak - Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
Janusz Lewandowski - Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
Radosław Pałka - Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem